Şirketimiz Yazdır

Uçan ve yürüyen pek çok haşere, yüzyıllar boyunca gerek vektör olarak gerek taşıdıkları bulaşıcı hastalıklar, gerek doğrudan etkiler (ısırma, kaşındırma v.s.) ve gerekse oluşturdukları ekonomik zararlar nedeni ile insanları rahatsız etmişlerdir. Rahatsız etmeye de devam ediyorlar.

Özellikle haşerelerin neden olduğu veba, sıtma, tifüs gibi hastalıklar neticesinde oluşan toplu ölümler çoğu büyük savaşlardaki toplum insan kayıplarından çok daha fazla olmuştur. Bununla birlikte oluşan ekonomik kayıplar hem bir ülkedeki halkı hem de turizm sektörünü büyük ölçüde etkilemiştir.

1940'lı yıllarda DDT'nin keşfi ve insektisidal (Böcek öldürücü) etkisinin belirlenmesi ile başlayan bilimsel Haşere Kontrol Çalışmaları, günümüzde de değişik kuruluş ve organizasyonlar tarafından önemle sürdürülmektedir.

Uluslararası kuruluşlar (WHO,UNDP v.s.) tarafından desteklenen Sıtma Eradikasyon Programları gibi başarılı projelerin uygulanması ile bir çok vektöriyel hastalık kontrol altına alınmıştır. Ancak daha sonra çevresel, biyolojik ve yönetsel faktörlerin etkisi ile Halk sağlığı zararlısı haşereler ve bunların neden olduğu bulaşıcı hastalıklar devam etmektedir.

Ülkemizdeki yasa ile yerel yönetimlere verilmiş kent sınırları içerisindeki Vektör Kontrol Hizmetleri 1980'li yıllardan itibaren yapılmaktadır. Ancak bu hizmetlerin tamamen bilimsel temellere dayandığını ve en önemlisi sonuçta değerlendirmenin yapılabildiğini söylemek zor, zaman zaman da imkansızdır. Yerel Yönetimler faaliyet raporlarında Çevre ve Halk sağlığı'na yönelik bu hizmetlerini sadece alınan şikayet sayıları ve harcanan bütçe veriler (Personel, İlaç, Ekipman alımı v.s.) ile ifade edebilmektedir.

Haşere kontrol mücadelesini; bilimsel veriler esas alınarak, bu alanda gelişmiş ülkelerde uygulanan teknoloji ve bilgi birikimini de kullanarak sürdüren firmamız kent zararlıları ile mücadelede iyi bir potansiyele sahiptir.

Firmamız;profesyonel olarak ilaçlama hizmeti almayı düşünen tüm kuruluşlar için ücretsiz danışmanlık yapmaya, ülkemiz için her zaman efor sarf etmeye hazır konumdadır. 2001 yılından bu yana dinamik ve istikrarlı bir gelişme trendi izleyen CESA, hızlı değişimlerin yaşandığı Çevre Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri sektörlerinde deneyimli kadroların yönetiminde yüksek teknolojik standartları takip etmektedir.

Çevre Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri alanlarında total çözümler sunan CESA, Çevre Sağlığının öneminin düşük olduğu Türkiye'de "Toplam Kalite Yönetimi" çerçevesinde sağladığı hizmetleri sürekli geliştirmektedir.

Yüksek kalite standartlarındaki hizmetleri, kullanıcı gereksinimlerine uygun doğru alternatifleri, açık-yetkin yaklaşımı, global normları ve koşulsuz müşteri memnuniyetini genel ilkeler halinde kabul ederek çalışmalarını sürdürmektedir.

CESA bu temel yaklaşımları ve kurumsal değerleri doğrultusunda, kurumsal müşterilerinin değişik taleplerini karşılayan bilimsel çalışma anlayışı, detaylandırılmış çalışma programları ve organizasyon yapısı ile Çevre Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri alanlarında liderlik yolunda ilerlemenin onurunu taşımaktadır.

AMACIMIZ !..

Haşere İlaçlama dendiğinde akla ilk gelen dayanılmaz ilaç kokuları, maskeli elemanlar, ilaçlanan yerin saatlerce hatta günlerce terk edilmesi, havalandırılıp özel temizlik yapılması gibi istenmeyen durumlar akla gelmektedir. Çoğu zaman evimizi işyerimizi terk etmemizin veya işyerimizde çalışmaya ara vermemizin imkansızlığı sonuçta istenmeyen haşerelerin tekrar görünmesi ve en önemlisi kimyasalların sağlığımıza vereceği zararlar düşünüldüğünde ilaçlamadan vazgeçip haşerelerle yaşamayı tercih etmekteyiz.

HAŞERE İLAÇLAMADA MODERN TEKNOLOJİ

Dünyada gelişen teknoloji ile beraber son yıllarda ülkemizde de Profesyonel Servislerin kurulması ilaçlama sektörünü sokaklarda sırtında pompalarla gezip kapı kapı kart dağıtarak tarım ilaçları ile gelişigüzel sistemsiz eğitimsiz ve sonuçsuz Böcek İlaçlama Servislerinin yerini Profesyonel Hizmet veren HAŞERE KONTROL SERVİSLERİ almıştır. Profesyonel servisler eğitimli deyimli haşereler ve ilaçlar hakkında bilgili nerde hangi tür haşereye hangi ilaçların kullanılabileceğini bilen teknisyenleri ile 24 saat ve kontrollü uygulama hizmetleri vermektedir. Haşere mücadelesinde kullanılan ilaçlar WHO ve Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler olup profesyonel kullanımda çevre ve insan sağlığı açısından tehlike arz etmemekte leke ve koku bırakmadığından ilaçlanan mekanların terk edilmesi havalandırılması ve işyerlerinde üretime ara verilmesi söz konusu değildir.

Bu işi bilgi, teknik kadro ve deneyimli elemanlarla yaparak sonuca daha kısa zamanda, en önemlisi ekonomik olarak ulaşmaktır.Çevre sağlığında yaklaşık beş yıldır ilaçlama konusun da hizmet veren firma olarak kurumunuzun problemlerini yakından bilmektedir. Yapılan mücadelenin başarıya ulaşması için sadece ilaç kullanmak yeterli değildir. Yaşadığımız çevreye ve ortama azami özen göstermemiz gerekli.

Vektörler hastalık yapan mikroorganizmaları insana taşıyan, bunları insan vücuduna sokan ve insanların yaşadıkları yerleri yaşanmaz hale getiren eklem bacaklı haşerelerdir. Hamamböceği, sivrisinek, karasinek, tahta kurusu, pire, bit kene ve kurtlardır. Kemiriciler arasında sıçan ve fareler sayılabilir.Vektörler ile bulaşan hastalıkların sayısı ve çeşidi pek çoktur. Bunların insan sağlığına yapacakları zararı başka hiçbir canlı yapamaz.

İnsanların barındıkları her yerde kendilerine uyan koşullar bulur ve yaşarlar.Gelişmekte olan ülkelerde toplum sağlığının en büyük tehdit unsurudurlar .Birçok salgın hastalıkları da beraberlerinde taşır ve yayarlar. Bunların en korkuncu SITMA ve BATI NİL virüsleridir sivrisineklerle ve karasineklerle taşındığı da kanıtlanmıştır.

ÇEVRE" VE "İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ" YÖNETİM SİSTEMLERİ (ÇİSİG) POLİTİKAMIZ

CESA MEDİKAL Çevre Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri Tan.Org.San ve Tic.Ltd.Şti. ÇİSİG politikası aşağıda tanımlanmıştır.

Faaliyet ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde;

a) Doğal kaynakları korumak,
b) İşçi Sağlığı ve Güvenliği tehlike ve risklerinin etkisinde kalabilecek çalışanlarımız ve ilgili taraflar için söz konusu riskleri yok etmek veya en aza indirebilmek,
c) "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" ve "çevre" ile ilgili yürürlükteki uygulanabilir mevzuat hükümlerini yerine getirebilmek,
d) İlgili alanlarda sürekli gelişim için gerekenleri yapmak.

CESA MEDİKAL'in temel politikasını oluşturur.