Özelleştirme Danışmanlığı PDF Yazdır e-Posta

1987 yılından itibaren ülkemizde yapılan özelleştirmeler, özelleştirme şekli tartışılır olmakla birlikte, özelleştirmesi yapılan hizmet ve mal üretiminin daha verimli bir şekilde gerçekleştiğini açıkça ortaya koymuştur.

Gelişmekte olan bir çok ülke özelleştirme işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek hem ülke ekonomisi üzerindeki yükü kaldırmış hem de makro düzeyde ekonomik verilerin düzelmesini gerçekleştirmişlerdir. Oysa hizmetlerinin ve mal üretiminin çoğunu devletin gerçekleştirdiği bir çok ülke ekonomisi iflas eder düzeye gelmiştir.

Ülkemizde yerel yönetimlerin bir çok hizmeti özelleştirmesi ile hizmetler daha ekonomik ve verimli olmaya başlamıştır. Çünkü yerel yönetimlerde geçmiş yıllarda partizanlık nedeni ile oluşturulan işçi yığılmaları yapılması gereken hizmetlerin daha iyi olmasını gerektirirken, aksine hizmetlerin daha yavaş ve verimsiz yapılmasına neden olmuştur. Özellikle partizanca davranan bir çok işçi yeni yönetimi zorda bırakmak ve başarısız göstermek için yapılacak hizmetleri aksatma yoluna gitmektedir. Bu da genel belediye hizmetleri ne kadar iyi olursa olsun belediye yönetimini zorda bırakmaktadır.

 

Oysa hizmetleri ehli firmalara devretme yoluyla gerçekleştirilmiş hizmet özelleştirilmeleri hem belediye yönetimi açısından hem de çevre ve halk sağlığı açısından bir çok avantajlar oluşturacaktır. Bundan dolayıdır ki hizmetlerin özelleştirilmesi belediye için hem ekonomik yönden hem de hizmetin daha iyi yapılması yönünden gerekli olmuştur.

Özelleştirme uygulamalarını gerektiren nedenler :

 1. Mücadelenin bilimsel olarak yapılması gerekliliği (Biyolog,Entomolog, Veteriner, Ziraat mühendisi, eğitimli teknik elemanlar ile tür tayini ve direnç testleri yapılabilecek laboratuvar desteği, insektisit seçiminde özel firmanın hareket rahatlığı genişliği).
 2. Hedef zararlıların mücadele periyod ve zamanlarını mesai uyumsuzluğu ve fazla mesai giderlerinin azaltması gereklidir.
 3. Alım mevzuatlarının uygulamaları yavaşlatma mekanizmaları.
 4. Maliyetlerin azaltılması.(Tahmini olarak %20-50)
  - Özel sektördeki ucuz işçilik maliyetleri
  - Modern teknolojik ürünleri kullanabilme. (Sıcak sislemedeki motorin giderlerinden kurtulma)
  - Arıza, Hastalık, izin v.s. gibi nedenlerden işlerin durması söz konusu olamaz. Özel sektördeki hareket sahası genişliği ve telafi imkanları. Aksi durumlarda sözleşmeye konulacak cezai müeyyideler ile zarar tazmini.
 5. Etkili çalışma yaptırılabilmesi.
  - Sözleşmelere konulacak saha denetim yöntemleri ile kontrol sağlanacaktır.Gerekli tüm araç ve gereçler firmaya temin ettirilebilir.
  - Etkisiz mücadeleler için cezai müeyyideler uygulanabilir.

Hizmet Sektöründe Özelleştirme Uygulamaları

Ülkemizde özellikle 1987 yılından sonra kamusal alanda bir çok sektörde özelleştirmeler yapılmıştır. Konumuzla ilgisi açısından yerel yönetimlerin uyguladığı hizmet ağırlıklı özelleştirme projelerinden bazılarını başlıklar altında sıralayabiliriz.

 • Taşımacılık
 • Kent Temizliği ve Çöp Toplama
 • Sosyal Tesis İşletmeciliği
 • Sayaç Okuma
 • Ürün Pazarlama (Ekmek, su, v.s.)

Haşere Mücadelesinde Özelleştirmenin Avantajları - Dezavantajları

Haşere kontrol mücadelesinin özelleştirilmesi belediyeler ve işin verimliliği açısından bir çok avantaj sağlamaktadır.

Bürokratik engeller ortadan kalkmış olur. Özellikle ilaç ekipman ve işçi alımında uzun süren bürokrasi çoğu zaman yapılacak işin zamanlanması açısından dezavantaj oluşturur. Bu durumda gerekli olan hizmet ya yapılamaz ya da zamanında yapılamadığı için etkisi azalır.

Personel giderleri azalır. Belediye genellikle mevsimsel bir çalışma olan haşere kontrol mücadelesinde kış ayaları için personel istihdam etmek zorunda kalmaz. Bu da personel için harcanan giderlerin azalmasına sebep olur.

Eğitim giderleri kalkmış olur. Haşere kontrol hizmetleri uzmanlık isteyen sektör olduğu için belediye bu konu için personeline harcayacağı eğitim hizmetlerinden kurtulmuş olur.

Araç ve ekipman avantajı. Belediyeler araç ve ekipman alanındaki maliyetlerden kurtulmuş ve bakımı için harcanan giderlerden kurtulduğu gibi araç ve ekipmanların daha rantabl kullanılması sağlanmış olur.

Haşere kontrol mücadelesinde özelleştirme işleminin sayılan bu avantajları yanında doğru bir özelleştirme yapılmaz ise avantajlar bir dezavantaj halini alabilir.

Özellikle belediye idaresi haşere mücadelesi yaptıracağı firmayı çok dikkatli seçmek zorundadır. Bu konuda tecrübeli ve bilimsel verilere uygun çalışan firma sayısının az oluşu belediyeler açısından bir handikap oluşturabilir.

Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen yerel yönetim idaresi iyi bir kontrol hizmeti ile bu durumu da avantaja dönüştürebilir. Bu konuda tecrübeli elemanlardan oluşmuş bünyesinde oluşturacağı bir komisyonla yüklenici firmayı denetlemelidir.

Denetlemelerde kontrol komisyonunun dikkat edeceği temel konular ise şunlar olmalıdır :

 • Kullanılacak insektisit-çevre ilişkisi.
 • Kullanılacak insektisitlerin dozajında uygulanıp uygulanmadığı.
 • Çalıştırılan elemanların sosyal haklarının sağlanıp sağlanmadığı.
 • Elemanların sağlığı için tedbir alınıp alınmadığı.

Danışmanlık Hizmetleri

Kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren işletmeler için Haşere Kontrol Mücadelesi'nde firmamızın teklif edebileceği aşağıda belirtilen hizmetlere danışmanlık yapabilir.

 • Bütünüyle özelleştirme : İşgücü, ilaç, araç-ekipman ve teknik organizasyonunun yüklenici firma tarafından temin edilmesi ve aynı firma tarafından ilaçlama uygulamasının yaptırılmasının projelendirilmesi.

 • Proje Teknik danışmanlığı: Kurumlar haşere mücadelesine başlarken veya sürekli olarak bilimsel ve teknik hizmet satın alma alternatifini seçebilir. Bu konuda aşağıda belirtilen hizmetleri satın alınabilir.
  - Larva alanlarının tespit edilmesi ve haritalarının çıkartılması.
  - İşçi eğitimi. İşçilerin insektisit, ekipman ve uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi.
  - İnsektisit ve ekipman seçimi hakkında danışmanlık.

 • Kısmi hizmet özelleştirilmesi : Bu konuda aşağıdaki alternatifler birlikte veya ayrı ayrı değerlendirebilir.
  - Larva ve uçkun mücadelesinde birlikte veya ayrı ayrı ilaçlama işi için sadece iş gücü temin edilmesi.
  - Araç-Ekipman, işgücü özelleştirilir. Bu durumda kurum sadece kullanılacak malzemeleri temin eder.
  - Kurumların araç ve ekipmanları yükleyici firmaya verilir. Eksik ekipman ve araçlar firma tarafından karşılanarak ilaçlama işi yürütülür.