Karasinekler Yazdır

Karasinek

 Ev sineği olarak da bilinen Musca domestica / Karasinek sistematik açıdan 

İnsecta (Böcekler) sınıfının
Diptera ( İki kanatlılar) takımının
Muscidae (Karasinekler) familyasına bağlıdır.

Değişik çevre koşullarına kolay uyum sağlaması, büyük üreme gücü ve çok iyi uçma yetenekleri sayesinde dünyanın hemen her yerine yayılmışlardır. Çöpler ve çürümekte olan organik atıklarla beslenirler. Ağız yapıları sokma ısırma özelliği taşımadığından, emici-yalayıcı bir ağız yapısına sahiptirler. İnsan ve diğer memelileri sokmamakla birlikte, bacakları ve vücutları aracılığı ile, insanların yiyecek ve içeceklerine milyonlarca mikroorganizma bulaştırarak bir çok hastalığın taşınmasında önemli bir rol oynarlar. İnsanlara tifo, kolera, dizanteri, verem, iltihaplı deri hastalıkları, trahom, cüzzam, paraziter hastalıklar ve salmonelloz gibi çeşitli hastalıkların etkenlerini bulaştırırlar.

 

 

 

 Boyları 4-8 mm. arasında, grimsi siyah renklidir. Göğsün sırt kısmında boyunca dört çizgi uzanır. Erkelerde gözler bitişik, dişilerde ise alın kısmı açıktır. Dişiler erkeklerden biraz daha büyüktür. Bacak tırnaklarının altındaki bez yapısından salgıladıkları sıvılar sayesinde en düz ve dik yüzeylerde ve baş aşağı olarak durabilirler.

     Karasineklerde kursak geçici olarak besin deposu görevini yapar. Besin orta bağırsağa gönderilmeden kursakta bir miktar çiğnenir. Bazen kursak içeriği hortum ağzından küçük damlacıklar şeklinde yüzeye damlar. Sinek pisliği denilen bu lekeler hastalıkların yayılmasında başlıca etkendir.

     Dişi karasinek bir defada 100'ün üzerinde ve yaşam süreleri boyunca 350-1000 yumurta bırakırlar. Ergin dişi sinek bir kaç haftalık yaşamında 8-10 kez döl verir. Yumurtanın ergin hale gelmesi 10-20 gün arasında değişir. Erişkinler de 15-25 gün arasında yaşarlar.

     En önemli kuluçka yerleri gübrelik alanlar ve çürüyen bitki yığınlarıdır. Örneğin 1 kg. at dışkısında 5-8.000; 1 kg. domuz veya inek dışkısında ise 15.000 karasinek gelişebilir. İnsan pisliğinde çok fazla gelişmezler.

     Karasinekler iyi bir uçucudur. Saniyede 190 civarında kanat çırparak saatte 8 kilometrelik bir hıza kavuşabilirler.

     Döllenmiş yumurtalar 1-1.2 mm boyunda beyaz renkte, döllenmemiş yumurtalar ise şeffaf görünümdedir. Karasinekler yumurtalarını genellikle kümeler halinde yumurta ortamındaki yarık ve oyuklara, bazen de yüzeye bırakırlar. Yumurtadan larva dönemine geçişte nem ve ısı büyük önem taşır. %90 nem ve 15-40 C derecelik ısıda en çok açılım oranına sahiptir. 13 C derece altında ve 47 C derece üzerinde gelişim gösteremezler.

 

 

Yaşamlarında 4 evre vardır:

1-Yumurta
2-Larva
3-Pupa
4-Ergin

     Bileşik göz yapısına sahip karasineklerin görme duyuları çok gelişmiştir. Kokusuz şekerleri dahi çok kısa sürede bulabilirler. Ayak segmentlerinde bulunan ince duyu hücrelerinin yardımı ile kimyasal uyarıları hemen alırlar; başka bir deyişle ayakları ile "tadarlar". Gün boyunca yerden 1.5 metre yüksekten daha aşağıda duvar ve zemine yakın noktalarda; geceleri ise 1.5. metrenin üzerinde duvar, kablolar, lamba kordonları üzerlerinde, tavanda ve duvar kesişim köşelerinde dinlenirler . Gece konakladıkları yerler, genellikle gündüzleri beslendikleri kaynaklara yakın noktalardır.

Karasineklerde Şaşırtıcı Üreme Gücü

Dişi karasineğin bir defada 120 yumurta bıraktığını ve hemen öldüğünü; bıraktığı yumurtaların yarısının erkek yarısının dişi olduğunu; uygun ortamda ürediklerini kabul edelim.
2. nesilde 60 dişi olacağından 60*120 = 7.200 birey olacaktır.
3. nesilde 3.600*120 = 432.000
4. nesilde 216.000*120 = 25.920.000
5. nesilde 12.960.000*120 = 1.555.200.000 (birmilyarbeşyüzellibeşmilyon...)
6. nesilde 777.600.000*120 = 93.312.000.000 (doksanüçmilyar....)
7. nesilde 46.656.000.000*120 = 5.598.720.000.000 (beştrilyon altıyüzmilyar...)
Bir yılda 7-8 kuşak olduğuna göre:
8. nesilde 2.799.360.000.000*120 = 335.923.200.000.000 (üçyüzotuzbeştrilyon...)
birey olacaktır.